Lejemål

OWNERS   GARAGE

SØNDERJYSK BIL HOTEL

Hvad er leje betingelserne?

ØKONOMI:

Månedslejen er  kr. 600  (inklusive moms) per bil baseret på årsleje.

Der er ingen yderligere udgifter forbundet med lejen.

DEPOSITUM:

Der erlægges et depositum på kr. 3.600 ved lejens indgåelse.

Udlejer kan modregne enhvert forfalden tilgodehavende i depositum.

ADMINISTRATION:

Lejen betales halvårligt forud den 1. januar & 1. juli. 

Påbegyndes lejemålet indenfor halvåret afregnes lejen herefter.

OPSIGELSE:

Lejemålet kan opsiges med 6 måneders skriftlig varsel af hver af parterne.

Lejemålet ophører straks ved udeblivelse af betaling indenfor 30 dage efter forfald.

Ejer er forpligtet til at fjerne køretøjet fra matriklen ved opsigelsens udløb.

Udlejer refunderer ikke forudbetalt leje ved salg af køretøj i opsigelsesperioden.

BRUGSRET:

Pladslejen giver adgang til husets faciliteter ved personlig nøgle/adgangskode.

Der er adgang til 220 volt umiddelbart ved køretøjet til brug for ladeapparat som stilles til rådighed. Der må ikke forekomme egentlige service arbejde eller reparationer på matriklen, men der må foretages lettere indendørs pleje af et opbevaret køretøj, for hvilket der er adgang til fælles værktøjskasse.

ADGANGSFORHOLD:

Der er gode adgangsforhold til ejendommen via elektriske rulleporte, der betjenes indefra. Bygninger er tyverisikredede, videoovervåget, aflåste og indhegnet med aflåste porte.

Der udstedes personlig adgangsnøgle, kode (chip) ved betaling af depositum.

ANSVARSFORHOLD:

Bilerne opbevares på matriklen under ejerens fulde ansvar. Køretøjet skal være behørigt forsikret mod enhver skade forårsaget ved brand, hærværk, tyveri, påkørsel, oversvømmelser, naturkatestrofer, bygningsernes beskaffenhed eller udefra kommende skader. Udlejer pådrager sig intet ansvar for tab, skader og godtgørelser uanset årsag, der måtte skyldes opbevaringen og opsyn af samme, herunder bygningernes vedligehold, udefra kommende oversvømmelser, hærværk, brand og andet der måtte have skadet køretøjet, andre køretøjer, ejerne, deres gæster, brugere eller andre personer og dyr iøvrigt. Der er absolut rygeforbud på matriklen.


OPBEVARINGSFORHOLD:

Hver lejer tildeles personlig nummereret plads i hallen efter aftale.

Hvert køretøj er tildelt en mindre opbevaringskasse til pudsegrej og personlige ejendele samt en fuldautomatisk temperaturstyret CTEK MXS 5.0 batteri oplader som skal benyttes såfremt der ønskes opladning og vedligehold af batteri.

Ejendommen er vel isoleret, med nye isolerede og epoxy-behandlede betongulve, udstyret energirigtige varmekilder og ventilation til behørig styring af fugt og varme.

Bygningerne vil i de koldere måneder være lettere opvarmet for regulering af fugt og frost.

Der er adgang til tea køkken, mødelokale, bibliotek & hyggerum samt bad/toilet.


ANDRE SERVICES:

Der er indgået en aftale med et selvstændingt serviceteam, der for egen regning tilbyder brugerne på matriklen mulighed for almindelig bil rengøring, polering og løbende tilsyn. 

Efter aftale kan lokalerne benyttes af medlemmet til mindre sammenkomster, møder, biltræf og andet.

Plads til det sjove!